werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaderplan Drierivierenpunt Drechtsteden

Het Drierivierenpunt Drechtoevers is het centrale gebied van de Drechtsteden, het gebied rond de plek waar de Noord, de Beneden-Merwede en de Oude Maas bij elkaar komen. Rond dit waterplein zijn de steden Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht gelegen. Het Kaderplan is erop gericht met een ruimtelijke en programmatische impuls het Drierivierenpunt te versterken als geografisch hart en identiteitsdrager van de Drechtsteden.

Het Kaderplan Drierivierenpunt bestaat uit een via de rivier de Noord binnendringende landschappelijke structuur en in contrast daarmee een halve maan om de historische binnenstad van Dordrecht waar ruimte is voor regionale stedelijke voorzieningen.
De groengebieden die vanaf de Alblasserwaard doordringen tot aan Zwijndrecht en Papendrecht zullen met de voortgaande verstedelijking een steeds belangrijker rol gaan vervullen als uitloopgebied van de stad. De aantrekkelijkheid van deze gebieden dient te worden vergroot door elk gebied een eigen uitgesproken karakter te geven:
polder het Nieuwland: ecologie en bedrijven;
Sophiapolder: natuurontwikkelingseiland;
Noordoevers Zwijndrecht: natuur- en beeldenpark;
Slobbengors Papendrecht: sportpark en stadspark.
Voor de stedelijke voorzieningen ligt binnen het Drierivierenpunt de nadruk op de ontwikkeling van de Kop van de Staart en het ENECO-terrein aan de oostzijde van het centrum van Dordrecht, gebieden die grotendeels hun functie hebben verloren. Gezien de centrale ligging en de landschappelijk zeer aantrekkelijke locatie leent dit gebied zich bij uitstek voor de ontwikkeling van een cultuurwerf van de Drechtsteden.

Atelier Quadrat
Opdrachtgever: projectbureau Drechtsteden
Jaar: 2000