werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godevaert Montensstraat Breda

De riolering in de Godevaert Montensstraat, Eerste en Tweede Markstraat en het noordelijk deel van de Marksingel is in slechte staat en zal worden vevangen door een gescheiden stelstel. De nieuwe inrichting versterkt de historische en ruimtelijke karakteristiek van deze buurt van rond 1900. Gebakken klinkers bepalen in grote mate de kwaliteit en samenhang tussen de straten. De Eerste en Tweede Markstraat zijn kleinschaliger en informeler dan de Godevaert Montenssstraat. Dit weerspiegelt zich in de inrichting. Zo komen er in de Godevaert Montensstraat grote bomen en grotere formaten klinkers. Parkeervakken en bomen kennen een strakke ritmiek. In de Markstraten komen kleine bomen, smallere rijlopers en voetpaden, en kleinere formaten klinkers. Deze straten komen geheel op één niveau te liggen. De bomen zijn onregelmatig geplaatst. Bomen zijn heel sfeerbepalend in de straten. Echter, de huidige bomen kunnen grotendeels niet worden behouden als gevolg van de rioolwerkzaamheden en knelpunten in het beheer. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het creeren van goede groeicondities boven- en ondergronds voor de nieuwe bomen, zodat zich een duurzame boomstructuur kan ontwikkelen.

Opdrachtgever: gemeente Breda
In samenwerking met: gemeente Breda
Jaar: 2015, 2016
Uitvoering: 2017