werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstvisie Noordoostpolder

De Noordoostpolder staat op de nominatie om op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te komen en is gerangschikt onder de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden van Nederland, de Belvederegebieden.
In het verlengde hiervan biedt de toekomstvisie een ontwerp- en ontwikkelingsstrategie die sterk is verbonden aan het oorspronkelijk polderconcept. Het polderconcept kenmerkt zich door het op elkaar reageren van vier lagen: concentrische opbouw, hierarchie, modulaire opbouw en reageren op de ondergrond/omgeving. Deze ontwerpstrategie vormt ook in de toekomst een goede handreiking bij het ontwikkelingsgericht en tegelijkertijd ontwerpgetrouw ontwerpen aan relatief kleine transformaties. Daarbij bepaalt de oorspronkelijke hoofdindeling van eilanden, ringen en radialen de organisatie van nieuwe ontwikkelingen. Wanneer een ontwikkeling vanwege de schaal of aard niet in een groen eiland past, dan komen de zogenaamde ontwikkelingszones in aanmerking: het assenkruis (woon- en bedrijventerreinen, waterberging) en de landschapsontwikkelingszones van de oostflank (natte natuur) en de dijkzones in de west- en zuidrand (natuur).

H+N+S i.s.m. Beek & Kooiman Cultuurhistorie
Type project: toekomstvisie
Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Jaar: 2012