werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsomgeving Utrecht-Overvecht

De omgeving van station Overvecht transformeert van een ruimte gedomineerd door verkeersfuncties en fietsenstalling naar een aantrekkelijk entreegebied.

Niet langer loopt een bus- en autoroute over het plein. De bestaande rotonde, die een ruimtelijke barriere tussen station en aangrenzende woonwijk vormt, wordt weggehaald en uitgerekt tot weg met brede middenberm. Hieraan is ruimte voor de noodzakelijke bushaltes en busbuffer.

Het voorplein wordt herkenbaar als één ruimte, met goede looproutes tussen station en wijk en ruimte voor terrassen. Kiss&ride, taxistandplaatsen en fietsenstalling worden een vanzelfsprekend onderdeel van de pleinnrichting, maar versnipperen niet de ruimte.

De pleinverharding sluit aan op de omgeving en is passend bij dit naoorlogs stadsdeel: langgerekte, grijze betonstenen in klezorenverband. Drie stevige groenelementen met haagblokken en bomen versterken het representatieve, bijzondere karakter van de stationsomgeving en dragen bij aan de verblijfskwaliteit.

Helaas ziet het er naar uit dat dit plan niet wordt uitgevoerd. De gemeente is bezig (begin 2016) een nieuw ontwerp te maken met behoud van rotonde.

Type project: inrichtingsplan / Voorlopig Ontwerp
Opdrachtgever en in samenwerking met : Stadsingenieurs Gemeente Utrecht
Jaar: 2015