werk       profiel      contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuurlinie Beverwijk

De Vuurlinie maakt deel uit van het cultuurhistorisch monument de Stelling van Amsterdam en vormt een belangrijke groene, recreatieve verbinding ten noorden van het Noordzeekanaal. Voor deze linie is een inrichtingsplan gemaakt voor de korte termijn en, voor de brede liniezone, een structuurbeeld voor de lange termijn. Het belang van een ontwerp voor de liniezone is groot gezien de mogelijk grote transformaties van het omliggend landschap van de Wijkermeerpolder in de toekomst (van weiland naar bedrijvigheid en wellicht een zeehaven). Het is de opgave om de aanwezige elementen van de Stelling als autonoom patroon met een eigen landschapsvormende werking tot hun recht te laten komen. Oftwel, het gaat om het creƫren van een binnenkant (keelzijde) en buitenkant (frontzijde) in het landschap. De toekomstige Vuurliniezone heeft aan de buitenkant/westzijde een maat van minimaal 200 m met een natte, open inrichting. De zone aan de binnenkant/oostzijde heeft een meer besloten, kleinschalige inrichting met boomweides, erven en bossen in aansluiting op recreatiegebied De Buitenlanden.

Type project: visie en inrichtingsplan
Opdrachtgever: gemeente Beverwijk
Jaar: 2008